Розмари ООД
работи на територията на цялата страна
Повече от 25 години
безспорен лидер на Бъгарския пазар
Квалифициран персонал
и широк спектър от оборудване

Дейности:

1. Диамантено пробиване на отвори с боркорони от Ø12мм до Ø50мм за монтаж на машини и съоръжения.

2. Пробиване отвори от Ø60мм до Ø800мм за инсталации и вадене на ядки за проверка изпълнението на СМР.

3. Диамантно рязане на стоманобетон при дебелини на бетона до 600 мм с диамантни дискове при реконструкция на сгради, отваряне на отвори в стени и плочи, за премахване на съществуващи стоманобетонни съоръжения.

4. Диамантно рязане на стоманобетон при дебелини > 600мм с диамантно въже. Рязането с диамантно въже е най-ефективният начин за премахване на големи бетонни конструкции. Предимството на този тип технология е, че няма ограничение за дълбочината на рязане. Дейностите се извършват с голяма прецизност, а в резултат се получават елементи с по-дребни габарити, които не изискват големи разходи при преработка, позволява премахване на цели фундаменти на стари производствени линии и изрязване стени с големи дебелини.

5. Рязане на асфалтови и бетонови настилки за технологини фуги или премахването на компроментирани подови плочи и фундаменти.

6. Пердаврително сканиране на стоменобетона, установяването на разположението на армировката с цел нейното запазване.

7. Прехвърляне на отправни точки, където няма достъп или възможност за се пренесяне на точните оси.

8. Анкериране с инжекционна система за химически анкери, при високо рискови конструкции.