Розмари ООД
работи на територията на цялата страна
Повече от 25 години
безспорен лидер на Бъгарския пазар
Квалифициран персонал
и широк спектър от оборудване


София

Адрес ул. „Пловдивско поле” №11

Тел/факс: 02 8706742

Мобилен +359 889 629804

E-мейл: ofs@rozmary.com

Плевен

Адрес ул. ”Хан Крум” №8

Тел/факс: 064/805 145

E-мейл: ofs@rozmary.com